Støttemur på tomtegrense

Sette opp støttemur på tomtegrensen. Har en skrående tomt, og ønsker å utnytte tomten mest mulig. Hvor poenget er å hindre utrasing, kan naboen innvende at en mur vil . Området er utformet slik at det er naturlig at denne muren følger en annen mur, og følger tomtegrensen.

Foto: Tom Gustavsen, Romerikes Blad. Normalt er bygging av en støttemur på tomtegrensa et søknadspliktig tiltak. Men så lenge muren er på centimeter og mindre, bruker vi sunn .

Mur mot vei, med høyde inntil m. Denne kan du i de fleste kommuner sette opp uten å søke. Forhør deg med kommunen før du begynner. Støttemur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være av forskjellige typer materiale, som stein, metall eller tre, og . Skal man etablere støttemurer eller fyllinger langs grense mot nabo er dette regulert i plan- og bygningsloven.

De kjøpte en fin bolig på Moldhaugen, men har endt opp i en fem år lang strid med naboen om mur og tomtegrense. Snart kom det opp en støttemur på selve grensen, og før vi visste . Vi bygget mur i vår tomtegrense i høst og fikk da beskjed av komunens byggeavdeling at opptil mur opptil 1. Beregning av jordtrykk – Støttemur langs tomtegrense – posted in Hus, hage og oppussing: Hallais Driver å prosjekterer støttemur av . Fra veggen til tomtegrensen er det ca. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- . Avstand mellom støttemur og ytre veikant av kommunal veg (inkludert fortau) er ikke mindre enn meter.

Støttemuren må ikke være i strid med reguleringsplan, . Fjerne gammel mur som har begynt å løsne. Sette opp ny forstøtningsmur langs meter tomtegrense. Meter høyde støttemur i tomteskille. Muren vil ha forskjellige høyder i terrenget. Sannsynligvis ble den bygget før reglene ble innskjerpet, eller så har de ikke søkt.

Vi kom fra ferie og oppdaget at det var oppført en svært høy mur bare.