Partikkelmodellen for stoffer

Om partikkelmodellen og forslag til læringsaktiviteter. Alt i verden er bygd av stoffer og alle stoffer er satt sammen av mindre partikler; atomer, . Partikkelmodellen, enkel modell for å beskrive stoffer. Alle stoffer er bygd opp av molekyler, 2. Gå til Om partikkelmodellen – Kan forklares ut i fra partikkelmodellen. Vurdering: Tema: They Might Be Giants (1:21).

Handlingen: Fast stoff, væske, gass.

Partikkel-modellen er en forenkling av virkeligheten. Vi tenker oss at stoffene er laget av små kuler. Sukker er laget av sukkerkuler eller sukkerpartikler, vann er . Du skal kunne forklare hva som skjer ved oppløsning av tabletter i vann. Partikkelmodellen og dagligdagse hendelser.

Disse fire store og grunnleggende ideene er.

Hobby Snow Crystals Dannes i skyene. Partikkelmodellen Den greske filliosofen Demokritt som levde 430-3f. Alle stoffer er bygd opp av partikler. Aggregattilstander, faseoverganger og partikkelmodellen.

Ved å koke Cola vil ulike stoffer i cola fordampe etter hvert som temperaturen stiger. Tag-arkiv:Fenomener og stoffer: Partikkelmodellen. I dette undervisningsopplegget er målet at elevene skal forstå hva en modell er, og kunne bruke partikkelmodellen til å forklare hvordan stoffer er satt sammen .