Soliditet kredittsjekk deg selv

Registrert informasjon om deg selv (Inneholder ikke kredittscore deg selv. Er du kredittverdig? (Gir deg din kredittscore fra til 1- tjenesten er ikke gratis) . OvervåkingVi varsler deg om alle muligheter og faresignalene hos dine kunder. AnalyseVi analyserer og finner gull i din database. Du kan lese mer om dette, og mot en liten avgift kan du sjekke deg selv. Ikke la deg villede til å betale for en kredittsjekk av deg selv.

Slik kan du ta en kredittsjekk av deg selv gratis. Når noen foretar en kredittsjekk av deg sendes det automatisk et gjenpartsbrev til deg. I brevet ser du hvem som har foretatt en kredittsjekk av deg og hvilken . Det blir automatisk sendt ut et gjenpartsbrev pr post når det blir foretatt kredittsjekk av en privatperson.

Dette er et informasjonsbrev fra oss til deg, hvor vi . Du kan administrere kredittsperre selv, ved å gjøre følgende:. AAA Soliditet) på en av disse måtene. Når Bisnode har lagt inn kredittsperre på deg, sender vi deg en kode som kan brukes hvis du får bruk for å oppheve kredittsperren.

Frivillig kredittsperre er en type frivillig registrering som først og fremst skjer ved at den registrerte selv (eller oppnevnt verge) kontakter Bisnode. I dag brukes kredittinformasjon av alle typer bedrifter og organisasjoner innen varehandel, industri, tjenesteytere, finansiering, forsikring osv. Noen av dine kunder er i ferd med å gå konkurs.

Du kan også sjekke deg selv for kun .