Soilrør lufting

Det skal være åpen lufting fra avløpsledningene. Denne kan gjerne være utenpå huset, men skal gå over øvre punkt. Ja det kalles Soilrør og er utlufting av avløpssystemet ditt – samt at det sørger.

Det heter lufting over tak eller bare lufterør om det er laget av soil, eller plast for . Korrekt utførelse av lufting over tak. Jeg har et problem med kondens i luftehatten på huset . Fra , den frie encyklopedi. Eksempel på soilrørsystem i bygår som er koblet til kloakknettet i bunnen og har lufting . Ethvert kloakksystem skal ha lufting over tak. Dersom dette ikke er gjort over tak er det sannsynligvis satt på en vakumventil, enten på loftet eller . I noen sjeldne tilfeller kan det være tett i luftingen av soilen, som sitter på taket, men det er svært sjelden. Som regel er det ganske enkelt at det . Men mange mennesker ikke vet at disse avløp må luftes.

Grunnen for lufting er todelt: Først av alt, kan skadelig gass bygge seg opp i et system, og hvis det ikke . I huset mitt på Fromreide på Askøy viser det seg å ikke være lufting på soilrør gjennom tak. Bildet viser de luftekanalene for boligventilasjon. Hver boligenhet har to kanaler, en fra bad og en fra bolig for øvrig. På en ventilasjonspipe står det (rødt) lufterør (dim ca cm) som oppgis er lufting av vannrør, enten nedløp eller kloakk.

Disse rørene stikker ca cm rett ut fra et . Avløpsrøret(soilrør) til do er et større rør enn vannrørene, og det må i. Da kalles det et lufterør, vi sier at rørene i huset er luftet over tak. Vi kjører videre, etter 1m er det overgang til støpejernsrør (også kalt soilrør). Eksempel på soilrørsystem i bygår som er koblet til kloakknettet i bunnen og har lufting på toppen . Noe ingen nordmenn enda har nevnt, er lufting av soilrøret for wc og avløp. Da må ett rør føres over tak, eller . Vær imidlertid obs på at du trenger lufting av avløpsrøret dersom du skal hindre at skålen tømmes for vann og du får lukt inn i rommet.

Er det noen som kjenner til hvor viktig det er med lufting fra kloakk (over tak ). Under forutsetning av at bygningen har minst èn lufting over tak, . Og i noen tilfeller snakker vi ren og skjær kloakklukt, som gjerne kommer opp av slukene eller vasken. Det er selvfølgelig ingen hyggelig odør å .