Sikaflex 11fc produktdatablad

PDB_Sikaflex-11FC+, ProduktDataBla Norsk, pdf, 0. PDB Sikaflex PRO-SL, ProduktDataBla Norsk, pdf, 1. Permanent elastisk 1-komponent fuge- og .

IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad. Der står det visselig at herdet fugemasse kan. Så på produktdatabladet for denne type .

Sikaflex-11FC är en 1-komponent, mycket snabbhärdande, elastisk,. Sikaflex-11FC har mycket god vidhäftningsförmåga, även utan primer, .

Bordene skal være under press inntil den valgte Sikaflex -massen er herdet. SIKAFLEX 11FC+VIT PTR 300ML från Sika Artikelnummer: 005073502. För mer utförlig teknisk information, se produktdatablad.

For seneste ajourførte udgave af dette databla besøg alfix. Alle tekniske data i dette produktdatablad er baseret på laboratorietests. Jeg la ny benkeplate og limte på en kantlist overgangen mot vindu med sikaflex-11FC som jeg lot tørke for lettere å kunne fjerne den.

Nevner bare i forbifarten at europris har Sikaflex 11FC all in one til 99 . Sikaflex AT Connection Sikaflex Tank N. Sikaflex 11FC Allround 300ml patron. Potable water tanks, curing conditions as in technical data sheet. Sikaflex-FC, polyuretanlim,-fugemasse.