Plan og bygningsloven 2016

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Forenklingene i bygningsdelen av plan- og bygningsloven og. Høring – forslag til endring i plan- og bygningsloven og en mindre endring i matrikkellova.

Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) Prop. L (2016-2017), Lovvedtak (2016-2017) . Her er den nye plan- og bygningsloven. En ny heisforskrift trådte i kraft 20.

Endringer i plan- og bygningsloven fra 1. Forslag til endring i plan- og bygningsloven og en mindre endring i. Vi viser til departementets høringsbrev av 20. Statistikk 20– klagesaker etter plan- og bygningsloven. Over av klagene fikk medhold av Fylkesmannen . Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Om forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven, jf.

Fylkesmannen i Buskerud mottok 2klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2016. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven.

Forslagene berører i hovedsak plandelen av loven, men enkelte forslag . Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune inviterer kommunene til regionvise samlinger knyttet til planlegging: 3. Planlegging etter plan- og bygningsloven 25. Planlegging etter plan- og bygningsloven, 2016. Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Aust-Agder fylkeskommune og KS sentralt . Plan- og byggesaksbehandling – gjeldende fra 01. Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1.

I juni 20ble det vedtatt en rekke endringer i Plan- og bygningsloven, og 6. Kort om plan – og bygningslovens betydning og. Mulighet til å lempe på kravet til Plan- program og. Samordningsforsøket (.20– .2016). Dispensasjon fra LNF-området for enkle . KS arrangerer kurs i plan- og samfunnsutvikling for offentlig ansatte med oppstart høsten 2016. Hovedtemaer for kurset i 2016-20er: Plan- og bygningsloven som styringsverktøy; Styringsutfordringer for planleggingen og . Kjøp ‘Plan- og bygningsloven; sist endret ved lov desember 20nr.

Aktuelle endringer i Plan- og bygningsloven (opptak). Her er de de siste endringer i plan- og bygningsloven med tilhørende rundskriv per juni 20innarbeidet. Nytt i den reviderte utgaven er blant . Mål: Deltakerne skal: Ha kjennskap til plan- og bygningsloven.

Gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven 2016. Lokal godkjenning, en faglig leder og. Jan Tore Sanner la fredag frem flere forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Hensikten med forslagene er å oppnå enklere og raskere .