Etterretning utdanning

Etterretning er en formålsstyrt prosess, som bygger på systematisk. Formålet med utdanningen er å bidra til at politiet blir kvalifisert til å . De siste ti årene har skolen gått gjennom store forandringer, og tilbyr nå en utdanning som bygger på tre grunnpilarer; etterretning, språk, og grunnleggende . Her finner du svar på det meste du måtte lure på om utdanningen, studietiden og hverdagen. Er det mulighet for å ta master i etterretning?

Etterretningshøgskolen er en av Forsvarets akkrediterte høyskoler og tilbyr bachelorutdanning innen etterretning. Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT) .

Shaken, not stirred er en setning de aller fleste menn i den vestlige verden har ytret til en bartender i et svakt . Det er Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste (FSES) som står for utdanningen av etterretningsoffiserer i dag. Etter en bachelor i etterretning skal studentene kunne snakke. CIA og Etterretningshøgskolen som har denne type utdanning i verden.

Jobb i etterretning eller med datasikkerhet. Dette treårige bachelorstudiet har fokus på digital etterforskning, granskning og etterretning. Utdanning Vil gjøre humanistiske fag mer relevant for arbeidslivet.

Madelen valgte etterretning og spenning. To see more from Utdanning og tjeneste i Forsvaret on Facebook, or create an account.

Hvis jeg da velger å søke på Befalsskolen for etterretning og språk (for så du får opptakspoeng om du søker på en ikke-språklig utdanning.PST, E-tjenesten og (NSM) – Annen utdanninginnlegg8. Befalsskolen for etteretning og språk- noen spørsmål. Et par spørsmål om BSES – Forsvaretinnlegg29. Etterretningstjenesten og PST – Andre jobberinnlegg4.

BufretEtterretningsbataljonen søker kandidater til utdanning innen menneskebasert innhenting. Begrepet etterretning brukes om produktet, virksomheten og . StudielederHøgskolen i Oslo og AkershusForskning, utdanning og. Jeg har tatt et aktivt valg om å velge etterretning, men jeg vet ikke hvor . Påbygningsstudium til bachelor i etterretning (1studiepoeng).

Hærens behov for mer utdanning innen etterretningstjeneste resulterte i opprettelsen av . Administrasjons- og organisasjonsvitenskap Master-nivå; Demokratibygging Master-nivå; Europa-studier (EU) Master-nivå; Internasjonal sikkerhet, etterretning . Har du lyst til å ta en utdanning innen sikkerhet? Luftkrigsskolen, politihøgskolen og forsvaret er blant de som tilbyr utdanninger innen sikkerhet. Krav til utdanning og tjenesteerfaring: Må ha god kunnskap om grunnleggende informasjonssikkerhet; Må ha god kjennskap til Windows og . Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som avgjør om FSES skal godkjennes som høyskole.

NOKUT vil svare på søknaden innen februar . KS: Vi tar Arbeidsrettens avgjørelse til etterretning. Utdanningen har en varighet på tre år og fører til en bachelorgrad i etterretning. I tillegg vil du få en grunnleggende befalsutdanning hvor du .