Normal inr verdi

INR, internasjonalt standardisert skala for måling av protrombinti blodets koagulasjonstid. Normalt ligger INR-verdien mellom og 2. INR-verdien forteller hvor mye blodlevringstiden er økt i forhold til det.

Blir INR-verdien for lav (mindre enn 2), kan det dannes blodpropper. Alternativt navn: Internasjonalt Normalisert Ratio, TT, Trombotest. Kontroll av antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonist, . Konklusjon: Du har helt normal INR verdi.

Blodplatene kan være noe defekt som forklaring på blodutredelser. Resultatene er bedre når pasienten selv måler INR-verdien ved. På en normal pasientliste har jeg cirka fem-åtte INR-pasienter hver uke. Hvis INR da er i normalområdet, reduseres ukedosen med omtrent.

A 60-year-old man with heart failure had a dry cough after ramipril and was switched to losartan. At follow-up five weeks later, his heart . Svar på vanlige spørsmål om CoaguChek XS-systemet. Marevan i to dager og så tilbake til normal dagsdose dag viser praksis at INR-verdien kommer . INR indikerer at koagulasjonstiden for pasienten in vitro er den samme som for normalplasma.