Samsvarserklæring skjema rørlegger

Velg blanketter for lagring hvis du fylle dem ut elektronisk. Velg blanketter for utskrift dersom du ønsker å fylle ut blankettene for hånd. Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om .

Samsvarserklæring: Har du elektriker hjemme hos deg, skal du få en samsvarserklæring når han er ferdig. Skjemaet brukes for å gi eier av anlegget og installatøren oversikt over hvilket utstyr som. NELFO har i samarbeid med Nkom utarbeidet et forslag til nye skjema for risikovurdering og sluttkontroll med samsvarserklæring.

Gjenpart av nabovarselskjema (Byggblankett 5155) utfylt, datert og signert av ansvarlig. Angivelse av om samsvarserklæring foreligger for prosjektering og kontroll. Dokumentasjon for rørleggeranmeldelsen, behandles bare av kommunens . Lurer på om noen selvbyggere (eller andre) har erfaring med å fylle ut.

Samsvarserklæring er et eget skjema som du finner på sidene til . Du kan være boligeier i mange år uten å ane hva en samsvarserklæring er eller hvorfor du trenger den. Så en dag får du tilsyn av det elektriske . Hvis du har fått utført elektrisk arbeid på boligen etter 199 plikter du å ha en samsvarserklæring der den ansvarlige for jobben bekrefter hva som .