Limtre tabell

Her finner du bjelke- og sperretabeller for Limtre og Kerto. Her kan du laste ned våre tabeller. Bjelkelag komfortkriterium, med hulltakingsregler.

Sperretabell smalt limtre over felt, tung taktekking. Sperretabell smalt limtre over felt, tung taktekking. Gunnar Utskot, Vestlandske Limtre Industri AS, Norge.

I tabellene angis maksimal nyttelast for hver beregnet lysåpning.

Limtreforeningen består av Vestlandske Limtre Industri AS, Sørlaminering AS og Moelven Limtre AS. Dimensjonering inneholder dimensjoneringstabeller for fritt opplagte bjelker av konstruksjonstrevirke (spennvidde – m) og limtre (spennvidde – m). Tabellene oppgir bjelkenes kapasiteter i bruddgrensetilstand. Sørlaminering AS – produsent av limtre. Se tabeller for dimensjonering og forutsetninger for disse her.

Vi har også en online LIMTREKALKULATOR. Materialfaktor: (NS-EN 1995-1- tabell og NA limtre gir) −−−−→ γM = 15 . Limtre er et godt alternativ til betong og stål i bærende konstruksjoner i de fleste typer bygg. MAXBO leverer alle typer limtre – både ubehandlet og impregnert.

Tabellene for minimum stivhet bør kunne anvendes i rom der det er. Tabell Basert på krav til høy stivhet (som for gjeldende Kerto, limtre, I-profil-tabeller) . Splittet limtre 36×203 . Tabellen oppgir maksimal husbredde. Både for tabell 2og 2er det forutsatt frittbærende . Treslag, Dim, Varetekst, NOBB-nr, Løpemeter pr m2.

GRAN, 1x 11 GRAN 115X1LIMTRE SPLITKON, 27973965. Splitkon AS jobber med salg, prosjektering og videreforedling av konstruksjonslimtre og spesialprodukter på Åmot i Buskerud. Kikker litt i Moelven sin tabell over limtre.

Snølast på kn (4kg), bredde på bygget med meter, tilsier at en tre drager på 90mm x 360 . Tabellene bygger på følgende norske standarder og kvaliteter: NS 3470-1. Har en tabell (byggdetaljblad A52Bjelker av heltre og limtre) for jevnt fordelt vekt, og da tåler 48x16kN (ca. 160kg) pr løpemeter .