Årim bingsa

Last ned renovasjonskalender for 2017. Renovasjonskalenderen viser når rest-, plast- og papiravfall blir henta der du bur. Vel kalenderen for din kommune via .

RIM har anvaret for miljøstasjonene i Ålesund kommune. Bingsa gjenvinningsstasjon har følgende ordinære åpningstider: Mandag 07. Oversikt miljøstasjoner finner du på ÅRIM sine nettsider. RIM har anvar for innsamling av husholdningsavfall (grådunk og blir levert til Bingsa, direkte på Tafjord Kraftvarme (TKV) eller andre private .

Denne uka sender ÅRIM ut miljøstasjonkort til alle husstander i Ålesund. Verdikortet dekker innlevering av inntil 6kg avfall i året. Sekkene er oransje og merket med ÅRIM.

Du kan også hente ekstre sekker hos ÅRIM, Bingsa eller på. Farlig bygningsavfall må du betale for å levere på Bingsa miljøstasjon. RIM er et interkommunalt selskap som er eid av flere kommuner,.

RIM melder at det er kun plast- og papirinnsamling som endres i forbindelse med jul- og nyttår. På Bingsa er det følgende åpningstider i jula:. RIM har disse hentedatoene i påskeuka.

For henting i 20se utsendt kalender eller arim. RIM har som siste utveg sendt innsynskrav til Ålesund kommune, for å få ut beredskapsplanen for Bingsa. Du vil difor få faktura frå ÅRIM i staden for frå Skodje kommune for desse tenestene.

Innbyggjarane i Skodje kommune kan no levere spesialavfall på Bingsa . Per Oskar Slinning, teamleiar i Bingsa, Øystein Solevåg, dagleg leiar i ÅRIM og Irene Vik, direktør energigjenvinning i Tafjord Kraftvarme AS, . Fredag var VØR, SSR, ÅRIM, Tafjord Kraftvarme og Ålesund kommune (Bingsa avfallsplass) samla på Sæbø for å drøfte kva område det vil . Norsk Gjenvinning Ålesun Bingsa Industriområde – Møre og Romsdal. RIM – Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS. For kvart kilo elektrisk avfall du leverer til ein av miljøselskapet Årim sine miljøstasjonar neste veke går to.