Lier kommune innbyggere

Oslo ifølge SSB); Lierbyen, Nøste,. Verneområder i Lier kommune (alfabetisk):. BufretLignendeGrønne Lier – for alle innbyggere.

Visjonen forplikter oss til blant annet: Det gode liv for alle innbyggere; Natur og kultur som ressurs; Langsiktig miljøutvikling. Hver fjerde innbygger vet ikke hva som skal i do. I Lier er vi dårligst på å kaste håravfall, matrester og snus i do. Lier, kommune i Buskerud fylke, omfatter Lierdalen mellom. Lier kommune vokser fortere i folketall enn nabokommunen og.

De fire kommunene Røyken, Lier, Hole og Øvre Eiker har størst vekst i Buskerud og representerer nær 90. Lier 20– Muligheter og utfordringer som egen kommune. Dette gir innbyggerne i kommunen gode forutsetninger for å bo i Lier og ha et stort nedslagsfelt . Lier kommune legger nå sin Energi- og klimaplan for 2017-20ut på høring. Her er det mange gode forslag til tiltak, både kort- og langsiktige. Lier kommune er det foretatt få målinger, spesielt vest for.

Kartlegging av radon i Lier kommune. Lier kommune er en vekstkommune med en høyere andel unge enn .