Kapillær fukt

Jeg skal i dag på visning i et hus der takstmann har påpeket noe fukt i gulv og nederst på vegger i underetasjen pga kapillært opptrukket fukt . Vann kan vandre kapillært både inn i veggen og opp gjennom sålen og gulvet. Kjelleryttervegg av murverk kledd på innsiden med trepanel som har råtnet opp mot golvet, trolig på grunn av kapillært opptrekk av fukt fra .

All betong, tegl og leca suger vann i kapillærene. ISODREN-platen hindrer både kapillært oppsug av vann og lar fukt i konstruksjonen slippe ut. Da vil temperaturforskjellen mellom muren (varm) og bakken . Artikkel fra Teknisk Ukeblad: Fukt i kjeller er et vanlig fuktproblem, og ofte klages det på lite effektiv dreneringsløsning.

Drenering hindrer ikke kapillært oppsug . Fuktopptrekk i innervegger er en indikasjon på kapillær transport fra underlaget. Har du fukt og fuktskader, må du først få stoppet fuktproblemet. Ofte er årsaken til fuktproblemet feil ved drenering eller kapillær funktinntregning fra grunnen . Skadene kan skyldes lekkasjer eller kapillært oppsugd fukt fra grunnen, jf. Mekanisk bundet vann omfatter kapillært kondensert vann og vann som ikke er . Fysisk fuktsperre mot kapillært oppsugd fukt. Tradisjonell metode: – Ny drenering, nytt utv tettesjikt.

EPT har gjennomført fuktregistrering og dokumentert at det er kapillært vannoppsug fra grunnen under huset og fra.

Fukt i betongvegger og fukt i betonggulv. Fuktige kjellere kan gå på helsen løs. Er utvendig oppgraving problematisk, eller hovedproblemet er kapillær oppsuging via grunnmurssålen, . Med tid vil det lagrede vannet forårsake frost- sprengning, saltutslag og opprissing av sokkelen med følgeskader som mal- ing som . Fukt er et problem i mange boliger, og årsakene kan være mange. Samtidig som Controll Betongtett tillater betongen å puste og å fordampe fuktighet (diffusjonsåpen), vil produktet likevel stoppe inntrenging av vann, fett, olje, . Vann suges opp i vegger og gulv (kapillært oppsug er ikke forhindret).

Kort tid etter overtakelse ble det avdekket fukt- og råteskader samt mugg i. Ifølge Juliussen kunne kapillært oppsug og kondens være medvirkende årsaker. Fukt i kjellere skyldes ofte manglende utvendig fuktbeskyttelse av veggen mot. Kapillæreffekten (oppadstigende fukt) utgjøres av en rekke kjemiske og fysiske.