Deko glassvegger

Som resten av våres DEKO glassvegger – enkeltlags og 2-lags lydtette glassvegger – kan det påføres foliefilm med striper, mønstre eller tekst og dermed . Våres kunder vil ha glass- enten som hele glassvegger eller som enkeltstående glasspartier innbygget i DEKO systemvegger – og det er derfor naturlig at vi . Som resten av våre Deko glassvegger – enkletlags og 2-lags lydtette glassvegger – kan det brukes folie med striper, mønstre eller tekst slik at hele enheten blir .

Glassvegger gir de beste fysiske rammene. Fagbladet Ingeniøren har her i august 20skrevet en artikkel om det nyopprettede Center for Proteinforskning . Indunor leverer DEKO FG – Fullglassvegger. Vi leverer og monterer glassvegger og systemvegger både til renovering og nye bygg.

Store, klare glassflater har sine fordeler, men det kan av sikkerhetsmessige grunner eller av hensyn til ønsket om . Deko FG Fire brannglassvegger er 1-lags tynne helglassvegger klassifisert iht. EI i elegant aluminiumskonstruksjon. I44269I48C1R19C1R95C1R95DC1R14DC1R14DC1R15DC1R23DC1R25DC1R25DC1R2518 .

Ved senere ombygging eller flytting av DEKO FG glassveggen og DEKO PV og DEKO PF systemvegger monteres glasselementene i en nyutviklet . Fullglassveggen åpner for spennende interiør med maksimal åpenhet, samtidig som de gir god skjerming mot lyd. I DEKO FG er det mulig å bygge inn skyvedører, pinolhengte dører og dører i aluminiumskarm. I den formstabile DEKO FG aluminiumskarmen settes det inn . Akkurat som resten av våre DEKO glassvegger – enkelt- og 2-lags lydtette glassvegger samt våre helglass mobil- og foldevegger – kan det påføres foliefilm med . I DEKO FG Fire-veggen er det mulig å bygge inne branndører i aluminiumskarm – både som enkelt- og dobbeltdører. Dørene kan utføres med DEKO-dører som . Avhengig av den ønskede lydreduksjonen til veggen i området rundt døren kan det bygges inn både DEKO DG glassdører, DEKO FG helglassdører og massive . DEKO FG Silent er spesielt velegnet i områder hvor det er behov for ekstra høy lydreduksjon. Vi har derfor arbeidet målrettet med å optimalisere og dokumentere lydreduksjonen av DEKO . Dekovegg er en type glassvegg Deko glassvegg er en type vegg som er meget populær, og en glassvegg HGV leverer mye av.

DEKO FG Fire kan oppføres som hele glassvegger eller som enkelte glasspartier montert i eksempelvis en fast gips-, mur- eller betongvegg.