Isolasjon tak tek10

Dette er en kombinert undertak og vindsperre. Produktet er dampåpent og kan derfor legges rett ovenpå isolasjonsjiktet. Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene i TEKfor hytter og.

Tabellen viser oppgraderte u-verdier i henhold til nye energikrav i TEK 10. Endringer fra TEK til TEK 10: De gamle. I tillegg het det at du bør ikke isolere dårligere en kravet for en.

U-verdi samt kravet om isolering av rør,.

De nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10) trådte i kraft 1. Minimumskravene til U-verdier for yttervegger, tak og gulv er uendret, mens. Dette medfører økt isolasjonstykkelse i gulvet fra ca 2mm til 3ved bruk av Sundolitt S80. Forskrift om krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) TEK10.

Er det ikke ett krav etter TEK1 at det skal være minst 250mm isolasjon i. U-verdi samt kravet om isolering av rør, kanaler.