Bygge trapp ute stein

Start med å planlegge hvor trappen skal stå og hvor mange trinn den skal ha. Skal du anlegge utetrapp i år, finner du kanskje inspirasjon blant disse. Hyldmo Bygg og Eiendom som laget trappa i betongstein, har også .

Enten du har utetrapp i stein, stål eller tre, bør du sette av tid til litt vårlig vedlikehold. Er du i tvil om hvordan du selv bygger ei steintrapp? Savner du også en trapp til terrassen eller uteboden?

En utetrapp skal ikke være for bratt – en stigningsvinkel på grader (1:6) er mer enn nok.

Til terrasse i stein, egner det seg med trapp i stein. Trappen er stablet tørt, det vil si du slipper helt unna støping og du lager den med enkle. Dette trenger du når du skal lage steintrapp:.

Har ei byggetrapp i skråningen nå og denne føles ubehagelig slakk å gå i. Men er svært usikker på om 27cm vil fungere som utetrapp, det . Det skal bygges en trapp i en skrån. Trinn i massiv stein er ein rimeleg måte å bygge trapp på. Kan monterast på singel eller støypast fast.

Ved lengre trapper råder vi til å støype.

More from my site