Hva er gjenvinning

Begrepene gjenvinning og gjenbruk brukes av og til feilaktig, og om hverandre. Her får du en forklaring på de to begrepene, . Gjenvinning betyr å nyttiggjøre avfall og andre restprodukter.

Gjenvinning er en fellesbetegnelse for materialgjenvinning og energiutnyttelse. Materialgjenvinning betyr at avfallet blir sortert og gjenvunnet til nye materialer. Energigjenvinning er forbrenning med energiutnyttelse.

Materialgjenvinning er å gjenvinne materialene i kasserte produkter som ikke kan.

Den mest effektive metoden for gjenvinning av ressurser i avløpsvann er . Hva skjer med avfallet etter at det er samlet inn? Materialet i avfallet utnyttes som råstoff til nye produkter. Gjenbruk handler om å gi bort ting vi ikke vil ha lenger. Hierarkiet har forebygging som høyeste prioritet, deretter ombruk, materialgjenvinning, annen gjenvinning (inkludert energiutnyttelse) og til sist . Når disse råvarene ikke kan gjenvinnes og bli til nye materialer lenger, bør de.

Her varierer det fra bedrift til bedrift avhengig av hva som . Kildesortering og gjenvinning betyr at vi sorterer kasserte produkter og emballasje og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg som for eksempel plast, . Nesten alt vi kaster, kan brukes til noe eller utnyttes til kompost eller energi.

Avfallet som du kildesorterer kan gjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Mange vet ikke at også ødelagte og slitte tekstiler kan leveres til gjenvinning. Men hva gjør vi med de enslige sokkene, skjorta med tomatflekken og det revna . Gjenvinning av polypropylene (PP) Gamle produkter: innpakkingsplast, bokser (for eksempel liters isboks), ketchupflasker. Gjenvunnet plast kan bli til mange nye produkter.

CD-cover, isopor (EPS) og kjøttdeigfat av polystyren (PS) kan for . Du kildesorterer – men hva skjer etterpå? Får å få tak i produkter laget av gjenvunnet glassemballasje må man ta kontakt med Norsk Glassgjenvinning. Gjenvinning er når man utnytter avfall og ulike restprodukter til å lage noe eller generere energi.

Det brukes som en felles samlebetegnelse på to typer . Kildesortering, farlig avfall, blå eller grønne poser, returpunkt. Det er ønskelig å gjenvinne så mye av avfallet som mulig. For å få til dette er vi avhengig av at du som kunde er flink til å sortere.