Vp shunt norsk

Utgiver: Norsk barnelegeforening, Den norske legeforening medium. Ved akutt shuntsvikt kan forsinkelse i diagnostikk og behandling føre til svær morbiditet . VA shunt) eller peritoneum (VP shunt) (vanligst).

Shuntoperasjon, operasjon der det legges inn en shunt, dvs. Symptomer på overdrenasje eller shunt- svikt kan ofte. Han ble operert med innleggelse av VP-shunt.

Fra hø occipital horn-holter medium ventil.

Post op CT kontroll viste shunt i høyre. V-P) shunt plassering, bør det bli . Shunten hun har er en vp-magnetshunt (ventriculoperitonal-shunt), som går fra. Det er vel det som på godt norsk kalles vannhode?

Seks døde som følge av shuntsvikt, ti av sin maligne grunnlidelse, seks av. Looking for online definition of VP shunt in the Medical Dictionary?