Vegvesen skilt

Sjekk opplysninger om bil, motorsykkel og andre kjøretøy. Tast inn registreringsnummer og få informasjon om blant annet frist for EU-kontroll, kilometerstan . Ta så med utfylt tapsmeldingsskjema , attestert av politiet, og vognkort del til en trafikkstasjon . Det finnes nesten 3forskjellige offentlige trafikkskilt. Her finner du en oversikt over alle skiltene sammen med bestemmelser for hvert enkelt skilt.

Når skal kjøretøyet ditt kontrolleres? Kontrollmåneden bestemmes av siste siffer på bilskiltet. Vegoppmerking og trafikklyssignaler. Trafikkstasjonene skal tildele bilskilt (kjennemerke) med bokstavkombinasjon og tall fra følgende serier:For biler fra 100til 99999For andre kjøretøy fra 10til . Vegdirektoratet har i dag sendt på høring et forslag om mulighet for å få personlige bilskilt.

Virksomheter som ønsker serviceskilting, må søke kommunen for skilt på kommunal veg og Statens vegvesen for riksveg, fylkesveg og privat veg.