Vannmålere

Vannmåleren skal monteres rett etter innvendig stoppekran (se veileder punkt ). Dette for at det skal være mulig å stenge av vannet når måleren skal byttes. Når pålitelige data om vannforbruk virkelig teller.

Våre løsninger for vannmåling er basert på velprøvd teknologi og representerer neste generasjon smartmåling. AxFlow har gjennom årene solgt mer enn 30målere av denne typen i Norge. Denne forskriften fastsetter kravene som vannmålere skal oppfylle for å kunne godkjennes når de selges eller tilbys for salg, jf.

Alle som ønsker det kan installere vannmåler før de får pålegg om å gjøre.

Leie av vannmåler Liste : Vann og avløp – vannmåler – priser Abonnementsgebyr . Frist for avlesning av vannmålere er 15. Eiendommer med vannmåler betaler for sitt faktiske forbruk. Det er derfor viktig å lese av måleren og sende . Vannmåleren viser ditt vannforbruk.

Har du vannmåler skal du gi en årlig tilbakemelding om målerstand. Vega kommunestyre har vedtatt at alle kommunens abonnenter skal ha installert vannmåler. Vannmåleren skal leses av en gang i året, innen . Fra og med 20skal alle boliger i Hurum, Lier og Røyken kommune ha installert vannmåler.

De som har vannmåler betaler et lavt fastledd i tillegg til faktisk . I Tønsberg kommune skal alle næringseiendommer og offentlige bygg ha vannmåler installert. Vannmåleren gir grunnlag for beregning . Denne forskriften har som formål å sikre at vannmålere som gjøres tilgjengelig på markedet og som videreselges, oppfyller de krav som anses . Prosessen med utskifting av eldre vannmålere varierer fra kommune til kommune. Større kommuner har flere ressurser og har kommet lengre i . RETNINGSLINJER FOR BRUK OG MONTERING. Disse retningslinjene gjelder for alle abonnenter tilknyttet kommunalt . I Ålesund kommune kan private abonnenter faktureres gjennom målt forbruk (vannmåler), eller stipulert forbruk, der boligens areal benyttes . Denne siden inneholder de fleste av vannmålerne InstrumentTeam AS fører.

Vær oppmerksom på at disse målerne også kan brukes til andre applikasjoner, ikke . Avlesning av vannmåler 20er avsluttet.