Vann og avløpsteknikk ntnu

Prosessteori og metoder for prosjektering og drift av systemer og behandlingsanlegg for vann og avløp. Komponentene i vannforsynigsanlegg og avløpsanlegg, . Kurset tar for seg prosessen fra inntak av drikkevann til behandling av ferdig avløpsvann hvor det legges vekt på å gi en teoretisk plattform slik at du får grunnlag .

Studieretningen Vann og miljø fokuserer på miljøtekniske problemstillinger, særlig. Betydningen av det valgte tema innenfor vann- og miljøteknologifeltet. Bygg- og miljøteknikk som omhandler vannforsynings- og avløpsteknikk, . Alt vann kan gjøres gullende rent, det spørs bare hva vi er villig til å betale. Det gjelder å finne en balanse mellom hva som er teknisk mulig å . Vannrensegruppen er en eksperimentelt orientert forskninsgruppe. Mesteparten av forskningsaktiviteten er orientert mot utvikling av nye renseprosesser og . I dette emnet utføres Masteroppgaven knyttet til fagfeltet Vannforsynings- og avløpsteknikk ved Institutt for vann- og miljøteknikk.

Sveinung Sægrov drikkevann, vannforsyning, avløp, flom. Ole Gunnar Dahlhaug rør og rørnettverk, pumpekraftverk, vannkraft, vannturbiner, tidevannsturbiner, . Emnet skal gi et bredt teoretisk og praktisk fundament innen fagfeltet med vekt på dimensjonering og analyse av elementer i renseanlegg for vann og avløp. Det tredje temaet gir en oversikt over løsninger i systemer for byers vannforsyning og avløp, med forklaring av systemenes oppbygging og funksjon, vannkilder .