Va forkortelse

For forklaring på hva en forkortelse er, se: Forkortelse. På grunn av lengden, er lista over forkortelser delt opp i enkeltsider etter første bokstav i forkortelsen. Forkortelse for støpejern, en av de vanligste formene for rør til VA-system.

Erstattes i stadig større grad av plastrør. Et rør som er koplet til et annet rør. Sjekk online for hva er VA, betydningene av VA, og andre forkortelse, akronym og synonymer.

Liste over forkortelser og symboler i allmennspråket.

VA, kilovoltampere (i kVA = 10VA). Btw er en forkortelse for By the way, og dd er en forkortelse . På disse sidene finner du de vanligste forkortelsene i norsk. De forkortelser som ikke er normert av Språkrådet, er gjengitt slik de står i oppslagsverker eller slik . Leter du etter den betydningen av VA?

Finn ut den fulle betydningen av VA på Forkortelser. Forklaring av betegnelser og forkortelser. Generelt; i VA-sammenheng oftest drikkevann.

Vannlås: En konstruksjon som hindrer vond lukt fra avløpsrør.

En ”liggende S” hindrer luft i å slå tilbake fra avløpet og det blir . Nytt medlem; Lellemor; Medlem; 2innlegg.