Utfylling av avfallsplan

Veileder for utfylling av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. FROGN, NESODDEN, OPPEGÅR SKI OG ÅS. Hvorfor skal BA-avfall kildesorteres?

Planseksjonens mappenummer skal oppgis. Tiltakshaver er avfallsprodusent og ansvarlig for at bygg- og . Sluttrapportering – dokumentasjon og rapportering. Du må utarbeide en avfallsplan før igangsettelse, dersom.

BRA) på over 3kvadratmeter; rehabilitering . Veilederen Avfallsplan for bygg- og anleggsavfall er utarbeidet i et. Ved utfylling av en avfallsplan, kreves det at man oppgir godkjent avfallsanlegg for . Mer inngående informasjon er å finne i veilederen for utfylling av avfallsplan og. Kommunen kan endre på dette i godkjenningen av avfallsplanen for å tilpasse . Veileder for utfylling av avfallsplan og . Dette gjøres ved å fylle ut skjema for Avfallsplan i byggesaker”.

Veileder for utfylling av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse”. Avfallsplanen er et operativt verktøy for å ivareta Drammen havns.

I forskriften er det angitt et skjema for utfylling av skipsfører som skal meldes senest timer . Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse skal ikke lenger godkjennes av kommunen,. Hurtigveileder for utfylling av avfallsplan og sluttrapport. Krav til avfallsplan og miljøsanering. Hurtigveileder for utfylling av avfallsplan (pdf) . Det skal utarbeides avfallsplaner med miljøsaneringsbeskrivelser som.

Sverre Valde, Norsas 13:Oppgave: Utfylling av avfallsplan for . SØK står for utfylling av plan for avfallsdisponering og miljøsanering. Utarbeid avfallsplan når tiltaket i søknaden er større enn 3mBRA, eller ved . Austevoll kommune er i ferd med å utarbeida felles avfallsplan for alle hamner i kommunen. Avfallsplan hamner utfylling – Del (DOCX, kB). Arbeidsgiver skal sørge for at det er utarbeidet avfallsplan som omfatter hver. Sluttrapport (utfylt avfallsplan-skjema) skal utarbeides som dokumentasjon på.

Sluttrapport med avfallsplan: o for nybygg (Blankettnr 5178); o for rehabilitering og riving. Tilsvarende vil utfylt vedlegg A fra prosjekterende føres videre i miljøplanen for entreprenør. Vedlegg B: Avfallsplan for entreprise (sett inn entreprisenr).

I forskriften er det angitt et skjema for utfylling.