Uriktige opplysninger i prospekt

Dette gjelder også for opplysninger gitt i annonser, salgsprospekt eller annen. Dersom megler eller takstmann har gitt uriktige opplysninger når de har vært på . Bestemmelsen omfatter også markedsføringen av boligen, slik at uriktige opplysninger gitt f.

De viktigste bestemmelsene om ansvar og opplysninger står i. Bestemmelsen om uriktige opplysninger står i avhendingslovens paragraf 3-8. Dersom det er gitt uriktige opplysninger i annonse, salgsprospekt eller annen. Det foreligger bare en mangel dersom en kan gå ut i fra at opplysningene har .

Rettsmangler som grenser, veirett, bruksrett, parkering, etc; Uriktige opplysninger i salgsoppgave eller prospekt eller muntlig av megler, . Er det opplyst i avtalen eller i prospektet at huset skal ha visse egenskaper og dette ikke stemmer, så foreligger det normalt en mangel. I prospektet fremgikk det om parkering: Dobbelt garasje. En selger hefter for uriktige opplysninger, selv om den er gitt i god tro.

Det samme gjelder der prospektet inneholder uriktige opplysninger jf. Opplysningene som er gitt i prospektet kan også spille en sentral .