Tilskudd til tilpasning av bolig

Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger eller tilpasninger.

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Tilskudd til etablering i eid bolig. Tilskudd skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til å. Kommunene kan gi tilskudd til tilpasning av bolig til personer med nedsatt . Boligtilskudd til utredning og prosjektering. Du kan finne informasjon om Husbankens ordninger på husbanken.

Husbanken har laget en ny veileder for tilskudd til tilpasning av boliger . Har du behov for spesialtilpasning av boligen, for eksempel som følge av en funksjonshemming, kan det søkes Husbanken om tilskudd til utredning og . Husbanken kan gi tilskudd til kommuner som kan videretildele tilskudd til enkeltpersoner til etablering i egen bolig og til . Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Boligtilskudd til tilpasning kan gis til: funksjonshemmede; særlig vanskeligstilte på annen måte; eldre over år. Boligtilskudd til tilpasning av bolig. Boligtilskuddet er et tilskudd fra Husbanken som skal hjelpe funksjonshemmede uten egen inntekt og sosialt vanskeligstilte til .

Du kan søke kommunen om tilskudd dersom du på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for tilpasning av boligen. Lyngdal kommune behandler søknader om tilskudd til tilpasning av boliger for funksjonshemmede to ganger i året, vår og høst. Stjørdal kommune – Kunngjøringer – Tilskudd til tilpasning av bolig. Nå kan du søke om tilpasningstilskudd for å kunne bo lenger i egen bolig. Du kan få tilskudd til å tilpasse boligen etter dine behov dersom du har nedsatt funksjonsevne.

Ordningen Tilskudd til tilpasning ble innført i 20som en erstatning for. Og det er ikke tvil om at tilpasning av boliger vil kunne påvirke den . Tilskuddet skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får. Hasvik kommune har mottatt tilskudd til tilpasning og til etablering i egen bolig fra Husbanken som skal videretildeles inneværende år. Dersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for.

Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel for å få til . Boligtilpasning innebærer å gjøre boligen egnet slik at du kan fortsette å bo i den, også med nedsatt . Saken gjelder en kommunes behandling av søknad om etableringstilskudd og tilskudd for tilpasning av bolig. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin . Tilskudd til tilpasning for tilrettelagt bolig. Tilskudd til tilpasning tildeles enkeltpersoner som har behov for tilrettelagt bolig. Tilpasningsbehovet må være av varig . Dette er midler som Storfjord kommune videreformidler for Husbanken.

Søknadsfrist til første tildeling er satt til 13.