Tek 10 isolasjon vegg

Anbefalte løsninger til de nye energikravene (2016) i Teknisk. I tillegg het det at du bør ikke isolere dårligere en kravet for en. I TEK står det at minstekrav skal ikke overskrides for bygg med en tiltenkt.

U-verdi samt kravet om isolering av rør, kanaler og utstyr. Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520. Hva er kravet til isolasjon i yttervegg etter TEK 10?

Takstoler med kaldt loft, gulv på grunn, torvtak, yttervegg, sperretak og bjelkelag.

Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene i TEKfor hytter og . Tabellen viser oppgraderte u-verdier i henhold til nye energikrav i TEK 10. Maks cm isolasjon i tak og vegger. Etter dagens forskrifter (TEK 2010) skal det benyttes 20-cm isolasjon i vegg og 30-i tak.

De nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10) trådte i kraft 1. U-verdi 8), bedre tetthet (lekkasjetall 6), bedre isolerte gulv, høyere tillatt.