Takrenner montering

Denne artikkelen er delt i tre deler og er laget i samarbeid med takrenneleverandøren Lindab. Takrenner og nedløpsrør spiller en viktig rolle i . Hvis du ønsker å skifte ut dine gamle takrenner kan du i mange tilfeller bruke dine gamle .

Isola Ståltakrenne monterer du enkelt selv. Monteringsanvisning (side 7) og enkelt verktøy, kombinert . Med nedløp bare i den ene enden skal rennen ha et fall på 2–mm pr. Med nedløp i begge ender, eller med nedløpet midt på, .

Låsing av takrenne med rennekrok uten overligger. Når overliggeren er montert i forkant knekkes den over lektekanten (x) sam- tidig som den trykkes inn ved (y). Grimstad Garasjene viser deg hvordan du monterer takrenne og nedløpsrør på din garasje.

Dette bladet behandler utvendige takrenner og nedløpsrør for skrå tak. Bladet beskriver materialegenskaper og gir retningslinjer for løsningsvalg og montering.

Takrennene våre har fått mer å slåss med enn de ble laget for. Bruk galvaniserte skruer x mm. Stål takrenner kombinerer styrke og utseende. Ifølge Karl Røren, blikkenslager i Ulf Hansen AS, er det å sette opp en takrenne noe du kan gjøre selv.

Det er ikke vanskelig i det hele tatt! Takrenner i plast og aluminium er de mest vanlige typer takrenner som leveres i dag. Sortlakkerte 5″ aluminiumstakrenne er bestselgeren i Tak og . En dårlig takrenne som lekker eller er tett, kan forårsake store skader. Hvis fallet på rennen mangler eller er svakt, kan du montere et nedløp til på motsatt side, . Les derfor monterings veiledningen nøye og følg de anvisninger som gis. Icopal takrenner leveres i dimensjon.

Et godt tips ved montering av takrenner er å unngå skjøter over inngangspartier eller andre steder hvor det er stor trafikk.