Takrenne drensrør

Fra takrennen min går det et nedløp ned i bakken for å frakte regnvannet videre til ett eller annet sted under bakken. Jeg skal legge belegningsstein, og har fått tak i drensrør (slange) som jeg. Takrenne i hele rør, drenering med perforerte rør inn i hele rør, . Ved bruk av dobbeltveggede drensrør anbefales 1mm.

Nedløpene fra takrennene bør derfor legges i rør som går et stykke unna. Dreneringsrør på rull (m) for avledning av grunnvann fra grunnmur. Dreneringsrøret graves ned inntil huset og sørger for .

Grave opp grøft i gressplen for å legge ned drensrør fra takrenner, stk ca meter og ca 8-meter. Drenering med drensrør og overvannsrør. Bl a slutter nedløpsrørene fra takrenna 2-cm over bakken cm fra.

Er nedløpene fra takrennene lagt i rør som går et stykke unna huset, over. Korrekt anlagte drensrør og godt drenerende masser rundt grunnmuren. Takvannet bør via takrenne og nedløpsrør føres inn i eget rørsystem . BORT MED TAKVANN: Ved å koble på et drensrør på taknedløpet,. Se skissetegning her, 2220156 521054 75.

Se skissetegning her, 2220193 521055 90.

Korrugerte drensrør på kveil brukes ved stabil jord. Selvrensende som hindrer løv og smuss i dreneringsrør. En god takrenne holder vannet unna vegger og grunnmurer og hindrer at veggene påvirkes av fukt som stiger opp. Anskaff en rist som legges i takrenna ved nedløpet, for å hindre at bladverk og . Drenering Ønsker drenering av eneboligen min.

Drensrør i bunn samt rør fra takrenner ønskes også.