Strupeventil

Strupeventiler er den eneste typen ventil vi bruker for å styre mengden. Strupeventilen består av ett gjennomløpskammer og én innsnevring.

Hos traktorspesialisten Økonomi-deler finner du alt du trenger av traktordeler, reservedeler, hydraulikk og tilbehør til din traktor. Den termiske strupeventilens funksjon og oppbygging. Wattflow strupeventil er beregnet for innjustering av varme og kjølesystem.

Wattflow strupeventil er utstyrt med flowmeter som kontinuerlig måler det aktuelle. Dersom man benytter mer enn gruppe solfangere må disse hydraulisk likevektes ved bruk av strupeventiler. Strupeventilen en hydraulisk enhet som regulerer . Termostatiske strupeventiler benyttes kun på tørrfordampere. Strupeventil med direkte avlesning av vannmengde.

Vannmengden avleses uten bruk av instrumenter. Læreplan i felles programfag i Vgteknikk og industriell produksjon.

SGP har nå på grunn av økende etterspørsel etter SGPs solvarmeløsninger også tatt inn strupeventiler beregnet for solvarme til lager. Maks arbeidstrykk : opp til 3bar. Mengdereguleringsventil med regulert mengde i begge flowretninger.

Reguleringshåndtak med innstillingskala. Strupeventiler opereres vanligvis med et ratt som skrus ned på spindelen. Oventrop VFC innreguleringsventiler, flenset med måleuttak for innregulering.

For balansering av ulike varme-, kjøle- og varmtvannssystemer. Throttle and shut−off function in both directions; Compact design for cavity type AW to Bucher standards; Leak−free shut−off function; For space−saving direct . Strupeventil for solfangere Bildet: Strupeventil 2solvarme med og uten isolasjon. SGP Varmeteknikk har en økende aktivitet rundt solvarme, og har .