Støvlus ute

Støvlus er vanlig i hele Norge, både ute- og innendørs. Ute finner vi støvlus på grener og stammer av trær, på stein og på bakken. Inne kan vi finne støvlus i alle rom, men de er vanligst på fuktige steder som bad og . Støvlus (Psocoptera) er gruppe svært små insekter, noen arter kalles boklus. De fleste artene lever utendørs, men noen arter lever inne i hus og kjellere, der . Innendørs finner vi dem på fuktige steder eller i tørre matvarer. De dukker også opp på nytt treverk og mur, men forsvinner herfra . Etter litt undersøkelse kom jeg frem til at det må være støvlus.

De fleste støvlus lever ute i naturen på planter, under bark, i fuglereder og dyrebol osv. I hus foretrekker støvlus fuktige og mørke lokaliteter, . Støvlus heter noen små insekter som lever innendørs. Om sommeren kan de forekomme utendørs, men om høsten trekker de inn og . Vi har insekter, som jeg mener må være støvlus og boklus. Vi har sett noen andre små insekter på boden og i . Oppdaget disse dyrene under sengen.

De er for det meste under listene og på gulvet og veggen i ett hjørne, men har . De støvlusarter som lever ute i naturen har som regel vinger og oppholder seg typisk på lav og mose. De støvlus som lever innendørs har små eller ingen vinger. Muggbiller og støvlus er så små at de kan være vanskelige å se med det blotte øyet, men de lever av muggsopp, forteller Mohn Jenssen. Insekter i lagret mat og hvordan man kan kontrollere dem.

Risiko forbundet med lagervareinsekter i produkter og informasjon om deres livsløp. Så vi vet ikke hva de er ute etter eller lever av. Det lever både inne, langs listene rundt kjøleskapet, og ute på. Hvis jeg skal gjette, så ville jeg sagt at det var noe som heter Støvlus. Går noen støvlus på veggen i ny og ne, så tenkte eg at luftfuktigheten.

Støvlus: 1-mm lange insekter som er meget vanlige innendørs hvor de finnes i matvarer og på steder med høy luftfuktighet. Støvlus (boklus) er brune og ligner på lus.