Støtte til bolig nav

Lurer du på om det lønner seg å eie eller leie en bolig, er Aftenpostens kalkulator et nyttig verktøy. Du finner mer informasjon og tips om . Tilgjengelig bolig er spesielt viktig for funksjonshemmede og eldre. Løsningene kan være nyttige for alle, for eksempel for familier med barnevogn.

Hvis du ikke har penger til å betale for den midlertidige boligen selv, kan du søke om økonomisk stønad. Du kan få opphold på et pensjonat, . SVAR: Hei og takk for at du skriver til oss NAV har plikt til å hjelpe deg. Husbanken og kommunen til å skaffe deg bolig. Etter det har jeg snakket med nav om bolig noen sier du kan finne leilighet på egen. Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og.

Bostøttekontoret ligget ofte hos NAV, Servicetorget, Boligkontoret eller lignende. Det finnes støtteordninger fra NAV som du kan søke på hvis du ikke har nok penger til å. Kan jeg få støtte fra NAV hvis jeg flytter hjemmefra? Her viser ett utvalg kommuner hvordan de organiserer arbeidet med rådgivning om boligtilpassing.

Man må vel i første rekke ha tjent 2g i fjord for å få noe støtte. Jeg har aldri søkt noe som helst hjem ifra nav tidligere.