Størrelse soverom tek10

Ethvert byggverk og ethvert rom skal ha planløsning og størrelse som er. I TEKhar man forlatt dette kravet:. I 20kom det en ny byggteknisk forskrift (TEK10).

TEK 10: Ingen krav til møblering eller innredning, men krav til. Endringen i TEK§ 8-medfører at det ikke lenger stilles krav til universell utforming av større. Redusere størrelsen på rullestol-snusirkelen fra m til m. Moderere kravet til dagslys på soverom og kjøkken.

Alle våre vinduer og dører tilfredsstiller kravene i TEK både når det gjelder. Kravene til størrelse og åpning av dør som er rømningsvei er avhengig av hvilken . Jeg har ei Kjellerstue, som jeg har tenkt å gjøre om til soverom. TEKhar strengere krav til tilgjengelighet enn tidligere regelverk. Blant annet skal snusirkel for rullestol skal ha diameter m, og ikke m som vist i denne .