Statens kartverk eiendom

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale. Overføre eiendom til ektefelle eller samboer . I Se eiendom kan du se hvem som er tinglyst som eier, og hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom. Hvis du lurer på hvem som er registrert som eier, hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom, eller hvor eiendomsgrensene er tegnet inn i matrikkelkartet, kan . Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier.

Når et skjøte tinglyses får den nye eieren rettsvern for sin . Ta kontakt med kommunen eller Kartverket dersom du mener eiendomsgrenser eller areal er feil.

Mer informasjon om matrikkelen, eiendomsgrenser og areal . Statens kartverks nye nettjeneste Se eiendom, som ble lansert i dag, er en gullgruve for alle som vurderer å kjøpe bolig. Den nye løsningen forenkler kontakten mellom innbyggere og staten, og gjør at dyktige medarbeidere i Kartverket kan bruke tiden på andre . Ny nett-tjeneste gir deg informasjon om din og naboens eiendom. GRATIS Å SNOKE: Statens kartverks ny nettside seeiendom.

Statens kartverk ansvaret for tinglysing i fast eiendom fra Nord-Troms tingrett. LØSNINGEN ER NEDE PÅ GRUNN AV VEDLIKEHOLD. DEN FORVENTES TILGJENGELIG TIRSDAG MORGEN.