Soliditet definisjon

Soliditet er et nøkkeltall som viser hvor stor andel av et selskaps eiendeler er finansiert av egenkapital, og viser dermed hvor godt en virksomhet tåler tap. Soliditet er i økonomi et uttrykk for en bedrifts evne til å tåle tap. En bedrift med høy egenkapitalprosent, har god soliditet.

Kjennetegn på god soliditet er høy . Nedenfor finner du en betydning av ordet Soliditet;. Du kan også legge til en definisjon av Soliditet; selv. Definisjon av soliditet i Online Dictionary.

Vi skiller gjerne mellom lønnsomhet og soliditet i en regnskapsanalyse. Selv om lav lønnsomhet på sikt vil påvirke soliditeten til et selskap, er kreditorer mest . We are sorry, but we have no definition of phrase: soliditet yet. Begrepet kan ha ulik definisjon hos ulike selskaper, og det henvises til . Oversikt med forklaringer og formler for nøkkeltall som belyser en bedrifts finansielle forhold: rentabilitet, likviditet, finansiering og soliditet.

Egenkapitalandel (soliditet) viser hvor stor del av foretaket som er finansiert med egenkapital. Soliditet vil i praksis henge sammen med at det er sunt samsvar .