Søke bruksendring kjeller

Enklere å gjøre om loft og kjeller til boligareal – men husk søknad. Dette er for eksempel i saker hvor det er søkt om bruksendring uten . Jeg har nettopp kjøpt en enebolig hvor jeg ønsker å søke om bruksendring av kjelleren til varig opphold.

Men du må fortsatt søke kommunen om bruksendring. Vil du gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue? Loft, kjeller og trappegang som er del av et fellesareal vil falle utenfor.

Forutsetninger for å søke selv om bruksendring:.

Bruksendring av kjeller eller loft til egen boenhet er søknadspliktig. Søkna prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak skal forestås av foretak . Utleie, boenheter og søknadsplikt – særlig om utleie av bolig i kjeller. Om det er nødvendig å søke om bruksendring beror på om arealet som skal innredes er . En må søke om tillatelse til bruksendring når et byggverk skal tas i bruk til noe. En kjeller kan innredes til det meste, men det er en rekke ting du bør tenke over først.

Før du foretar en bruksendring av kjellerrommet til oppholdsrom, må du søke kommunen. Du må SØKE hvis endringen er: Ikke beslektede næringsformål; Fra bolig til næringsformål eller fra næring til boligformål; Fra fritidsbolig til bolig; Fra kjeller, loft . Søker du selv, er det du som må passe på at alt går riktig for seg, og at. Det søkes om bruksendring til egen leilighet i underetasjen i eksisterende bolighus.

Nye byggeregler for bruksendring i eldre boliger – spørsmål og svar . Kapittel Tiltak som krever søknad og tillatelse. Bruksendring er søknadspliktig dersom. De nye byggereglene gjør det enklere og billigere å søke om å få godkjent bruksendring på bo loft eller i kjeller. Fra nyttår blir det enklere å bygge om og tilpasse bo loft og kjeller som.

Kravene som stilles til søknad om bruksendring fra tilleggsdel til . Enklere å få bruksendring i eldre bolig – meglers plikter og ansvar. Alle må fremdeles søke om byggingstillatelse hos kommunen, men det er . Bruksendring er når bruk, formål eller funksjon endres i forhold til den bruken som allerede er tillatt. Følgende kan du søke om selv Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor én .