Skorstein

En Skorstein er en kanal av murverk, betong eller blikk til å bortskaffe forbrenningsprodukter (røyk) fra ildsteder og tilføre luft til å vedlikeholde forbrenningen. SkorsteinBufretLignendeSkorstein, pipe og skorsteinspipe er nemningar for slike røykkanalar i bustadhus, fabrikkbygningar og andre innretningar, skip, damplokomotiv osb. FORSKERENS FAVORITT: Skorsteinen reddet barneliv og endret byggeskikkene her til lands. Men betyr ordet det som stikker opp over taket, eller alt fra . Skorsteiner har lang tradisjon i Norge.

Tidligere ble skorsteiner oppført i betong eller teglstein, mens i dag er elementskorsteiner og stålskorsteiner de vanligste . Piperep AS leverer stålpipe til rehabilitering av piper. Stålpipe rør benyttes i hovedsak i skorsteiner med kondensproblemer. Denne anvisningen omhandler mindre ildsteder og tilhørende skorsteiner. Mindre ildsteder er vanlige ovner, kaminer og peiser. Det finnes mange gamle teglpiper som har sett sine bedre dager, og ofte er behovet for rehabilitering stort.

Skorstein, rør som leder røyk fra ildsted eller avgass fra industri. Der frisk luft slipper inn gjennom fyringsanlegget, . Skorsteinen kan pusses, males eller kles med flis, dekorstein, naturstein eller papirtapet. Der det er papirtapet må avstandskravene til ildste . Piperehabilitering og skorsteinsrehabilitering.

Totalleverandør innenfor rehabilitering av skorstein, varme, peis, stålpipe og ildsteder. For teglskorstein må røykløpets indre flate være minst 2mm fra brennbart materiale. Rehabilitering av skorstein med innmontering av nytt innerrør er søknadspliktig tiltak. Dette gjelder også skorsteiner som rives og . Skorsteinen er et helhetlig system.

Premodul er en moderne skorstein som matcher ovnen din. Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis. Teglskorstein var den mest vanlige skorsteinen før 1960.

De fleste teglskorsteiner ble som oftest oppsatt med halvsteins . Det er flere grunner til at en skorstein bør rehabiliteres. I tillegg til å reparere de typiske skorsteinsskadene, er det en rekke positive sider med en rehabilitert . Dersom du har fått beskjed fra feier at det er på tide å rehabilitere, er dette fordi brannsikkerheten i din skorstein nå er svekket og kan utgjøre en fare for brann. Ildsteder Montering av ildsted: Det stilles ingen formelle krav til montør eller .