Skjeggkre mycoteam

Kartlegger skjeggkre skader på en mest mulig inngående måte gjennom observasjoner og resultater fra limfeller, samt kompetanse om bygningsfysikk, . SKJEGGKRE: Nærbilde av skjeggkre som viser den karakteristiske. Han er biolog, autorisert skadedyrbekjemper og fagsjef i Mycoteam, og .

Sølvkre trives best i fuktighet mens skjeggkre hvor det er tørt og fuktig. Det sa fagsjef i Mycoteam, Johan Mattsson under sitt foredrag under . Skjeggkre er blitt et stort problem i moderne hus i Norge. Det er vanskelig å få bukt med fordi det sprer seg i hele huset og formerer seg raskt, sier. Det er han og de andre skadedyrekspertene i Mycoteam som har.

Ifølge Folkehelseinstituttet er stor sannsynlighet for at skjeggkre kan spre . Skjeggkre er en slektning av sølvkre, som trives på baderommet og andre. Ove André Karslen i Mycoteam til NewsWire. Det nye kreet har ikke noe norsk navn, men skadedyrsekspertene i Mycoteam foreslår navnet skjeggkre.

Dette fordi det ligner på sølvkre, men . I Norge lever skjeggkre kun innendørs, og de blir stadig mer og mer vanlig i norske hjem. Det viser seg nå at hele leiligheten er full av skjeggkre. Det eneste jeg ikke er enig med Johan Mattson i Mycoteam om, er at disse er .

SKJEGGKRE: En stadig vanligere gjest i norske hjem. Det lille, fuktglade insektet sølvkre, som lever på mange baderom rundt . For dag siden – Utberedelsen av skjeggkre har eksplodert de siste årene,. Johan Mattsson i rådgivningsselskapet Mycoteam.

Det ekle, men ufarlige insektet skjeggkre har en forkjærlighet for. Biolog i Mycoteam AS, Kolbjørn Mohn Jenssen, jobber med sopp og dyr . Skjeggkre ble først oppdaget i Norge i 20og er derfor et relativt nytt. Mycoteam kan bistå deg om du har spørsmål eller problemer med skjeggkre.

Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam AS, som. Boligkjøper innhentet en rapport fra skadedyr firmaet Mycoteam som dokumenterte at skjeggkre var tilstede i leiligheten før overtagelsen. På grunn av lang levetid (opp til år) og relativt god formeringsevne kan forekomst av Skjeggkre oppleves som klart plagsom.

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata). Skjeggkre – den slemme fetteren til sølvkre . Både sølvkre og skjeggkre lever av støv, gammelt papir, proteinrik mat, bakterier, gjærsopp og muggsopp.