Skjeggkre bekjempelse

Skjeggkre gjør lite skade, men har i noen tilfeller vist seg vanskelig å bekjempe og kan virke sjenerende når de opptrer i stort antall. Skjeggkre oppholder seg i tørre områder, gjerne i stue, gang, vindfang, soverom og trapper. Ecotrap limfelle til Skjeggkre pk.

Benyttes ved kartlegging av omfang, bekreftelse av mistanke, bekjempelse og etterkontroll. Les om Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) og sølvkre (Lepisma saccharina),. Det er den beste måten å bekjempe sølvkre på; Rengjør regelmessig. I november 20kom den første tingrettsdommen om skjeggkre.

Bruk limfeller for kartlegging og behandling. Gjentatt og grundig støvsuging kan holde problemet i sjakk. Skjeggkre har blitt et stort problem i de norske hjem, og særlig i moderne hus. Vi anbefaler å ta kontakt med et skadedyrfirma for å bekjempe Skjeggkre.

Skjeggkre funnet på kontorfløya på Lånke skole. Dette dreier seg helt sikkert om skjeggkre. Stiller dette større krav til bekjempelse? Vi kjøpte oss ny bolig for rundt mnd. Den kostet mill og vi har siden pusset den litt opp.

Det viser seg nå at hele leiligheten er full av . Skjeggkre er en slektning av sølvkre, som trives på baderommet og. Begge er vingeløse, men i snitt blir skjeggkre større enn sølvkre, 15-mm lang. Vi kan aldri garantere full bekjempelse, men for å oppnå best mulig resultat, . Første gang Skjeggkre ble registrert i Norge var i 2013.

Det vil ikke bli satt i gang tiltak for å bekjempe dette fra styrets side. Skjeggkre er et skadedyr i boliger. Det gir derfor store prisavslag ved boligkjøp.

Oslo Advokatkontor AS gir gratis saksvurdering om du har vært . Skjeggkre er både ekle å få i hus og vanskelig å bli kvitt med bruk av vanlige metoder. De sprer seg over hele huset og formerer seg raskt. Skjeggkre er en slektning av sølvkre som nå har kommet til Norge. Skjeggkreene liker varme og tørt, og dukker gjerne opp på soverom og i . Benyttes ved kartlegging av omfang, bekreftelse av mistanke, bekjempelse og etterkontroll etter bekjempelse av Skjeggkre. Brukes mest effektivt i kombinasjon . Ditt bidrag er verdifullt og nødvendig for en vellykket bekjempelse av Skjeggkre.

Skjeggkre lever av materialer som husstøv og cellulose. De støvsuger nærmest det som ligger på gulvet, og derfor klarer vi ikke å fjerne det de . Det spesielle med med skjeggkre er at de også finnes i nye boliger.