Setningsskader nybygg

Setningsskader er en fellesbetegnelse på flere typer skader som kan ramme boliger. Typiske tilfeller er at boligens fundament er dårlig, slik at . Til og med mange nybygg for slike skader når utbygger fyller med fryste masser og ikke har tid til å vente.

Omfattende setningsskader grunnet feilprosjektering og feil fyllmasse ga. Sameiere hadde kunnet kreve rivning og krav om nybygg. Når det gjelder hvem som kan ha forsikringsansvar ved setningsskader må man som regel skille på hvorvidt det er et nytt eller gammelt hus man har med å gjøre . Vanligste tegn på setningsskader er skrå sprekker som går ovenfra og ned.

Utbedring av setningsskader kan bli svært dyrt, fordi man ofte må helt inn til . Her skal vi gi en kort beskrivelse av kjøpers rettsstilling. Sprekker i betong (setningsskader) holder vi utenfor. Se egen artikkel vi har skrevet om dette. I så fall er han en svært dårlig tømrer.

Min tømrerkompis lo godt når han så skriveriene hans om setningsskader og sprekkdannelser, men nå har jo han bare hatt . Dette har ført til setningsskader som antas å være aktive. Der foreligger påstand mot påstand om hvorvidt det er gitt muntlig informasjon om boligens setningsskader. Skråsprekker i muren kan bety at det er setningsskader på den.

Kan det komme nybygg som tar utsikten? Tidsforløpet vil da gjøre det mer uklart om det er masseuttaket eller andre faktorer som er årsaken til setningsskadene. En del blir også overrasket over at setningsskader ikke dekkes av forsikringen.

Huset kan ha stått stødig i år, men endringer i grunnen kan . I forbindelse med oppføring av nybygg i Korsgata måtte byggegropa sikres ved. Setningsskader kan føre med seg store utgifter, fordi man kan være nødt til å utføre avstivning av bæreverket i bygget eller store grave og støpearbeider. Det er ventelig at villaen får setningsskader. Det betyr at huset kan synke nedover, og havne på skakke.

Særlig vinduer, dører og husets vegger . Selv om det var en skjult mangel som først viste seg senere i form av setningsskader, så var mangelen til stede ved overtagelsen, og . En sprekk i grunnmur, kan bety setningsskader. Løse fliser på badet, kan være tegn på utett bad. Sorte merker i vinduskarm kan bety lekkasje ved nedbør. Vi hjelper deg med anbud på nybygg. Murer Vi vurderer å kjøpe hus med setningsskader.

Vi vurderer å kjøpe hus med setningsskader. Det står at det er skevheter i gulv i nybygg, tak og enkelte vegger. Store sprekker i grunnmuren kan skyldes setningsskader.

Er det overflatevann på bakken nær grunnmuren? Bygningsarbeidene vegg i vegg har ført til setningsskader i en. Når studentene flytter inn i nybygget, får de en gigantisk hjerne under føttene.

Alt som har med boligens bærekonstruksjoner bør du også la fagfolk ta seg av, så du ikke får brudd og setningsskader, råder han. Kostnader ved nybygg i samme størrelsesorden som nå forventes å bli – 35mill kr. Nybygg for Drammen Kjøkken KF skal oppføres på eiendommen. Bygget er kledd med kalkstein fra Porsgrunnområdet.

Denne stammer fra Silurtiden og er rundt 4millioner år gammel.