Setningsskader grunnmur

Stabilisering av grunnmur med setningsskader. Jeg finner ikke så mye informasjon for DIY-løsninger om emnet, så jeg . Jeg har et hus med relativt store setninger i grunnen (ca cm. fra yttervegg til yttervegg), og ett av hjørnene i grunnmuren er såpass skadet at . Såla ble støpt i januar (kaldt da). I dag ble det oppdaget at det mest sannsynlig er setningsskader.

Setningsskader kan også komme av utglidninger av masser under boligen. Dårlig utført arbeid med grunnmur og bærende konstruksjoner kan . Boligen har noe setningssprekker i grunnmur, som må påaktes og betenkes. Det er tegn som tyder på jordpress, samt mulig forringelse av . Når det gjelder hvem som kan ha forsikringsansvar ved setningsskader må man som regel skille på hvorvidt det er et nytt eller gammelt hus man har med å gjøre . Problemet er at det har setningsskader i grunnmuren og noe råte. Vi er ikke så veldig handy, så vi må leie noen til å . Grunnmur og kledning er to av områdene hvor det oftest oppstår fukt- og. Det må lages nytt fundament under grunnmuren – sannsynligvis punkter.

I tillegg må setningsskader i grunnmuren repareres. Huset har setningsskader som takstmannen beskriver som. Raknes mener hele tilbygget fra 19må rives og settes opp på ny grunnmur. Over tid vil en grunnmur som står på løsmasser bevege seg som følge. Sprekker i muren betyr som regel setningsskader.

Skader på grunnmur skjer også ofte i sokkeletasjer hvor murfasaden utvendig er malt med . Siden har huset bydd på stadig nye ubehagelige overraskelser: Lasermålinger viser store setningsskader. Innvendig sliter Tybring Hansen med å få lukket igjen dørene. Listverk har blitt revet fra hverandre.

Også garasjen er preget av setningsskader. Det ble innhentet skaderapport som avdekket at setningsskadene skyldtes marktrykk som følge av . Det har kommet en vertikal sprekk i grunnmuren, samt en langsgående sprekk i . Uansett alder bør grunnmuren isoleres på utsiden i forbindelse med at. Typisk kan være setningsskader, riss eller sprekker i grunnmur, skjevheter i konstruksjoner, gulv e. Funn av slike forhold kan innebære at .