Setningsskader borettslag

Borettslag eller andelshaver hvem kan forfølge mangler ved boligen? Furuteigen borettslag fryktet de måtte ta millionregningen selv, men nå har de. I borettslaget har flere av husene fått store setningsskader.

Det er ikke alltid fred og idyll i borettslaget. Setningsskader er en fellesbetegnelse på flere typer skader som kan ramme boliger. Typiske tilfeller er at boligens fundament er dårlig, slik at . Fem boliger i Furuteigen borettslag på Nøtterøy har setningsskader. Borettslaget møter boligbyggelaget i retten . Setningsskader: På ordinær generalforsamling 20fortalte flere andelseiere. Futejordet borettslag i Kvelde går nå rettens vei for å få erstattet setningsskader i to leiligheter.

De krever at Helge Klyve AS og Labo holdes . Til tross for dette hevder Gange at beboerne i borettslaget først ble oppmerksom på setningsskadene under legging av nye vannrør i fjor. Har du en forsikring for setningsskader? Du kan ikke sammenligne en enebolig med et borettslag med mange leiligheter. Et borettslag hadde inngått kontrakt med en totalentreprenør om oppføring. Etter noen år ble det oppdaget setningsskader ved leilighetene.

Du kan ikke sammenligne en enebolig med . FÅR ERSTATNING: Borettslaget i denne bygården får millionerstatning fra kommunen etter alvorlige setningsskader. Det er viktig å understreke at det er ingen grunn til å frykte at byggene ramler sammen siden bærevegger generelt . Husene våre er fundamentert til fjell via betongsøyler. Brattvollveien er delvis fundamentert på en annen måte, på et betongfundament. Alle negative forhold ved leiligheten og borettslaget bør derfor.

Du erandels-eier, og leier en leilighet av borettslaget, og er i tillegg. Hvis dører er trege, kan det være setningsskader, grunnen siger etc. Bergen kjemper mot kommunen i retten.

Ladegårdsgaten har fått store setningsskader. Det har allerede vært utført arbeid for å rette opp setningsskadene, men husene fortsetter å synke. Borettslaget frykter at det vil koste millioner, .