Samsvarserklæring rørlegger

Samsvarserklæring: Har du elektriker hjemme hos deg, skal du få en samsvarserklæring når han er ferdig. På faktura fra rørlegger står det foruten bedriftslogo etc. Er ikke samsvarserklæring på rørleggerarbeid meg bekjent.

En samsvarserklæring er veldig betryggende for en boligkjøper. Se hva det er for noe, og hvorfor samsvarserklæringen er så viktig. Angi resterande delar av tiltaket der det her ikkje blir søkt . Samsvarserklæringen utstedes av den installasjonsvirksomheten som har utført arbeidet og overleveres til eier av det elektriske anlegget.

Bruk av sjekklista; Utfylling av sjekklista; Når rørleggeren kun er. Når rørleggeren er både prosjekterende og utførende; Samsvarserklæring . Her ligger en mal for å utarbeide samsvarserklæringer. Disse kan være basert på produsentens egne tester eller sertifiserte løsninger.

Det er normalt å engasjere inn håndverkere og rørleggere når man. Du kan være boligeier i mange år uten å ane hva en samsvarserklæring er eller hvorfor du trenger den. Så en dag får du tilsyn av det elektriske .