Rive garasje søknad

Nye regler for bygging av garasje gjør at du kanskje ikke trenger å søke. Hva skal du bygge, rive eller endre? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på.

Riving av mindre bygninger, garasjer, uthus ol. Det er ikke krav om ansvarsrett og søknad kan sendes inn av tiltakshaver selv. Sjekk om du må søke, slik søker du, behandlingsti pris, klage.

Søknadsskjema, vedlegg, dispensasjoner, krav, nabovarsling.

Skal du bygge tilbygg, garasje, bo støttemur eller gjerde, kan du søke om dispensasjonen fra . Vi skal rive et falleferdig uthus og sette opp garasje på samme plass. Snakket med kommunen og fikk beskjed om at det holdt med en fornklet . Kan jeg bare rive denne, eller må jeg søke om det? Vanlige garasjer som vil kreve byggesøkna selv etter at de nye reglene er trådd. Gammel garasje må rives – riving er fortsatt søknadspliktig . Oppføring, endring, fjerning og riving m.