Restavfall stavanger

Har du spørsmål om søppeltømming på din adresse, om Stavanger kommunes henteordninger for avfall eller ønsker du en mindre avfallsbeholder? Privathusholdninger i Stavanger kommune kan bestille henting av. For grovavfall, farlig avfall og tøy, settes avfallet frem kvelden før eller .

I Stavanger kommune har de fleste husstander et 4-beholder system for avfall. Små mengder kan kastes i beholderen for restavfall. Avfallsordninger i Stavanger kommune.

Stavanger kommune har flere gode ordninger for avfall fra privathusholdninger.

Avfall fra private husholdninger og mindre foretak kan leveres på IVAR gjenvinningsstasjon Forus. Dette kan du IKKE kaste i en container for Blandet avfall. Renovasjonen IKS utfører henting av grovavfall i Stavanger, Sandnes, Sola, Rennesøy og Time. Gjesdal kommune har egen innsamling. Restavfall – restavfall, avfallshåndtering, søppel, kildesortering, avfallsmottak, papiravfall, avfallsservice – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

Henting av avfall i Stavanger, Sandnes, Sola og Rennesøy kommune. Hjemmel: Fastsatt av Stavanger bystyre 17.