Restavfall oslo

Gjenbruksstasjoner, kildesortering, hentekalender, behandlingsanlegg, renovasjonsgebyr, Rusken. Avfall og gjenvinningBufretKildesortering, farlig avfall, blå eller grønne poser, returpunkt. Finn ut når vi henter avfallet ditt.

Har ikke avfallet ditt blitt hentet? Meld fra om manglende henting hvis avfallet ikke er hentet innen første virkedag etter at avfallet . Gjenbruksstasjoner: Større gjenstander og mengder innen gitte grenser. Minigjenbruksstasjonene: Det du kan bære med deg av .

Matavfall legges i grønne poser som knytes med dobbel knute og kastes i avfallsbeholderen. Annet organisk avfall skal i restavfallet. Det finnes mange miljøgifter i elektrisk og elektronisk avfall.

Husholdningene i Oslo kan levere kuldemøbler og elektronikkprodukter (EE-avfall) til forhandler . Mens Oslo skriker etter restavfall, bøtelegges dem som ikke kildesorterer. GRØNT ER IKKE BARE GRØNT: Sorteringsroboten til Oslo kommune. Avfall i grønne og blå poser sorteres dermed ut for seg, mens alt annet . Oslo må alle privatpersoner og borettslag ha en egen dunk for papir. Det er viktig at papiret du kaster er renest mulig, uten restavfall av mat, .