Polarisering media

Polarisering er når to parti glir lenger frå kvarandre. Dette skjedde feks i Tyskland på talet. Etter andre verdskrig, og spesiellt etter 19blei .

Torbjørn Røe Isaksen (H) meiner media skapar unødvendig polarisering og konflikt i den politiske debatten med språkbruken sin. Polarisering, betegnelse på en prosess hvor avstanden mellom de viktigste aktørene i et politisk system, for eksempel partiene, øker, eller hvor . Dette er blitt en polarisert debatt, de ulike sidene står såre og sta. På sosiale medier var det tydelig at mange forstod akkurat hva hun mente.

Flere forskere har pekt på trendene – både at den politiske polariseringen øker over ti og at. Hmielowski mfl: Structural Changes in Media and Attitude . Elektromagnetisk polarisering er en egenskap ved lys og annen. Innenfor politikk og psykologi kan polarisering betegne en prosess der en gruppe deler seg i . Frykter at polarisering skal føre til mer radikalisering. Antropologien kan bidra til viktig nyansering der media og politikeres fremstillinger preges av dikotomiserende og polariserende forståelse av . Det å skape kunstige skiller mellom ”etniske” og ”andre” nordmenn, slik media gjør, tjener kun til å polarisere samfunnet, skape skiller og bidra .