Papp og papir gjenvinning

Med papp og papir menes drikkekartonger, aviser, reklame, ukeblader, konvolutter,. Det er derfor viktig at det blir sortert ut og levert til gjenvinning. Papir, papp og kartong i ulike varianter.

Innblanding av papp og kartong kan være max. Utsortert papp og papir med minimum papp og annet papir. Papir, papp og drikkekartong kaster du i papirbeholderen som tømmes hver 4. Papp og papir; Aviser og blader; Reklame; Eggekartonger; Pizzaesker.

Ved å gjenvinne papir sparer vi både skog, og reduserer behovet for energi til . Noe sendes til Skogn hvor det lages avispapir, noe blir til bølgepapp i Trondheim,. Vi sparer trær per tonn gjenvunnet papir . Størstedelen er bølgepapp og blir først og fremst brukt som . Alle drikkekartonger skal kildesorteres og leveres til gjenvinning, både store og. Suppeposer; Tilgriset papp og papir; Tilgriset plastemballasje; Tørkepapir; Vindusglass, knust (pakkes godt inn).

Restavfall går til forbrenningsanlegg for energigjenvinning. Papir, plastemballasje og restavfall.

Alt avfall som er egnet til gjenvinning skal brukes om igjen så mange ganger som mulig, før det til. Papp sendes til papirfabrikk som gjenvinner materialet og bruker det til produksjon av nytt papir og . Papp, Papir og Plast leveres for næring på Ødegård. For private husholdninger til Kjølen Miljøstasjon. Slik blir avfallet ditt til ny papp, papir eller produkt.

Større mengder papp og papir leveres gjenbruksstasjonene. I Bærum kildesorteres papp og papir i oransje sekk eller i avfallsbeholder for. Restavfall er det som er igjen når du har sortert ut det som kan gjenvinnes og . Glanset papir egner seg ikke for gjenvinning til nytt papir.

Til jul får husstandene utlevert en rød julepapirsekk til å samle julepapir og pakkebånd i. Gjenvinning er blitt vanlig, og vi resirkulerer stadig mer av søpla vår. Hun viser oss hva som egentlig skjer med papiret og pappen som vi er . IRS Miljø IKS gjenvinning av papp, papir og plast.