P3 orion norge

Gå til P-Orion i Norge – Et norsk P3-N Orion som har fått navn etter Hjalmar Riiser-Larsen. Det norske Luftforsvaret har fly av typen P-3C, og 2 . Norge har uteblitt fra viktige møter i NATO der forsvarsalliansen.

ID=25 Forsvaret har i dag seks P-Orion-fly, som en del av 3skvadronen under 1luftving på Andøya. Denne sommeren har medieomtalen av P-Orion gitt inntrykk av at. Avtalen innebærer at Norge og Tyskland trer inn i hverandres kontrakter . Vi har en god dialog med allierte om anskaffelsen av en erstatning for dagens POrion, skriver statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein .

Lockheed P-Orion, amerikansk maritimt patruljerings- og antiubåtfly med fire. I Norge brukt av Luftforsvarets 3skvadron siden 1969. Kystvakten har to maritime overvåkningsfly av typen P-N Orion som. Andøya de norske havområdene utenfor kysten av Nord-Norge.

Nato og USA kan være tjent med at Norge kjøper nye overvåkingsfly til erstatning for. Orion-flyene av P3-typen er i ferd med å bli faset ut, men . Sterk økning av overvåkingsbehovet i nordområdene P-Orion er Norges og NATOs viktigste ressurs til maritim flybåren overvåking av .