Oslo kommune bymiljøetaten enøk

Inkluderer støtte til isolering, utskifting av ovn, installering av solceller, ladestasjon for elbil, kompostbeholder og urbant landbruk. Kommunens tilskuddsordning for enøktiltak i boliger med 1- boenheter. Klima- og energifondet ønsker å stimulere til gjennomføring av lønnsomme enøktiltak.

Vedtaksbrev sendes ut av Bymiljøetaten så snart endelig vedtak foreligger . Søknad om engangstilskudd til kjøp av tøybleier. Du kan søke om et engangstilskudd til kjøp av . Mangler: bymiljøetaten- Energitilskudd.

Bymiljøetaten i Oslo støtter de som ønsker å gjenvinne den varme lufta i boligen. Støttebeløpet er satt til 5000kr eller av kostnad for . ENØK analyse for næringsbygg eller bygg med mer enn boenheter. Prolongering av rammeavtale med Oslo kommune – Klima- og energifondet.

Vi har fått den meget gode nyheten fra Oslo kommune om at de. Bymiljøetaten – Enøk forvalter Klima- og energifondet i Oslo kommune og gir støtte til en rekke energieffektiviseringstiltak. Fondet gir støtte til solcelleprosjekter.