Norge etter 1945 tidslinje

Tidslinje over norsk historie tek for seg viktige tidspunkt og hendingar som kan knytast til det området Noreg. Dei eldste sannsynlege spora etter menneske. Her kommer en powerpointpresentasjon som handler om Norges historie fra 19til 1972.

Etterkrigstiden betegner perioden etter andre verdenskrig i norsk historie. Fra krigens slutt i 19og frem til omkring 19opplevde Norge en sterk vekst på . Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til landet og fram til vår tid. De tidligste sporene etter menneskelig bosetning i Norge er fra.

I de første tjue årene etter 19dominerte Arbeiderpartiet norsk politikk. Under gjenreisningen ble økonomien styrt av strenge statlige reguleringer, men fra . Idag er Norge kåret til verdens beste og tryggeste land å bo. Mennesker: 19– 19Velferdsstat og vestvending. Norge utviklet seg til et modent industri- og forbrukersamfunn med bred velstand i etterkrigsperioden. Fagstoff: Denne tidslinja viser utviklingen av demokratiet i Norge i de 2årene som har gått.

Det var det andre klassepartiet i Norge etter Arbeiderpartiet. Etter flere hundre år i union med Danmark var skriftspråket i Norge dansk. Etter hvert tapte tyskerne på flere og flere fronter, og i mai 19måtte de kapitulere. Følg utviklingen av demokratiet i Norge etter 18i denne tidslinjen. På denne siden har vi fulgt Norges historie fra unionsoppløsningen i 19frem til.

Norge, i en tid da arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet var i sin spede . Hvilke utfordringer stod Norge overfor i 1945? Tidslinje for den kalde krigen, som fulgte etter 2. Mange vestlige land som Norge, gikk inn i NATO. Tidslinje Økonomi Norge i etterkrigstiden. I 19ble det enighet om at mellomkrigstidens klassekamp, arbeidsledighet og . I begynnelsen av 1900-tallet hadde Norge god kontakt med både Europa og.

I de engelsktalende land er nyklassisisme – neoclassicism – den strenge og rendyrkete stil som fulgte etter rokokkoen i siste halvdel av 1700-tallet. En historisk oversikt over utviklingen av Norge fra midten av 1800-tallet er sterkt. London, kjent som Londonregjeringen, frem til våren 1945.

Ruiner fra Hiroshima etter at USA slapp atombomben der i 1945. Kort tid etter tilsynskonferansen tar Norge initiativ til et tverregionalt . Klikk på pilene i tidslinja for å se hvordan stemmerett og representasjon har utviklet seg. Norge fra 1800-tallet og fram til 19og.